Έργα του Ηλία Παπανικολάου

Καθημερινό, 2010
σκόνες και κόλλα σε ξύλο, 30 x 39 cm  Αγαπιούνται, 2011
σκόνες και κόλλα σε καμβά, 50 x 40 cm

 

 
Ορίζοντας, 2011
σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε καμβά, 30 x 40 cmΟνειρικό, 2011
 σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε καμβά, 30 x 40 cm