Έργα του Ηλία Παπανικολάου

Καθημερινό, 2010
σκόνες και κόλλα σε ξύλο, 30 x 39 cm  Αγαπιούνται, 2011
σκόνες και κόλλα σε καμβά, 50 x 40 cm

 

 
Ορίζοντας, 2011
σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε καμβά, 30 x 40 cmΟνειρικό, 2011
 σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε καμβά, 30 x 40 cm  

 
Μικροί συλλεκτικοί πίνακες                                Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                             σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                           15 x 18 cm (pocket size v5)


                                 Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                             σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v2)                                 Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                              15 x 18 cm (pocket size v8)


                                       Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                              15 x 18 cm (pocket size v7)                                  Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v4)


                                   Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                            15 x 18 cm (pocket size v1)                                    Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v3)Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
15 x 18 cm (pocket size v6)