Μικροί συλλεκτικοί πίνακες                                Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                             σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                           15 x 18 cm (pocket size v5)


                                 Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                             σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v2)                                 Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                              15 x 18 cm (pocket size v8)


                                       Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                              15 x 18 cm (pocket size v7)                                  Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014 
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v4)


                                   Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                            15 x 18 cm (pocket size v1)                                    Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
                               σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
                                             15 x 18 cm (pocket size v3)Μικρός συλλεκτικός πίνακας, 2014
σκόνες αγιογραφίας και κόλλα σε ξύλο
15 x 18 cm (pocket size v6)